Bible kralická - Ga 4,19

Ga 4,19 Synáčkové moji, (kteréž opět rodím, až by Kristus zformován byl v vás),