Bible kralická - Fm 1,10

Fm 1,10 Prosímť pak tebe za syna svého, kteréhož jsem zplodil v vězení svém, Onezima,