Bible kralická - 2Kor 11,27

2Kor 11,27 V práci a v ustání, v bděních často, v hladu a v žízni, v postech častokrát, na zimě a v nahotě.