Bible kralická - 2Kor 6,5

2Kor 6,5 V ranách, v žalářích, v nepokojích, v pracech, v bdění, v postech,