Bible kralická - 1Kor 9,27

1Kor 9,27 Ale podmaňuji tělo své a v službu podrobuji, abych snad jiným káže, sám nebyl nešlechetný.