Bible kralická - Ga 5,24

Ga 5,24 Nebo kteříž jsou Kristovi, tiť jsou tělo své ukřižovali s vášněmi a s žádostmi.