Bible kralická - 1Te 5,6

1Te 5,6 Nespěmež tedy, jako i jiní, ale bděme a střízliví buďme.