Bible kralická - 1Kor 15,21

1Kor 15,21 Nebo poněvadž skrze člověka smrt, také i skrze člověka vzkříšení z mrtvých.