Píseň BTS 14 - Krásná je modrá obloha

Zpěvník: Buď Tobě sláva (1981)
Začátek písně: Krásná je modrá obloha
Stejný nápěv jako: EZ 178

O písni

1.Krásná je modrá obloha, je zázrak pod ní žít,

člověku ten dar od Boha je těžko vyjádřit.

2.Často však světlo svítání zastře strach z večera,

když člověk pozná zklamání a zmizí důvěra.

3.Víc nežli smutek loučení je jenom tichý hlas,

který náš život promění a neopustí nás.

4.Ten tichý hlas nám zvěstuje, že život má svůj cíl,

a kdo v životě miluje, u Boha zvítězil.

5.Zvítězil, i když umírá a jde vstříc setkání,

nový věk se mu otvírá a píseň nová zní.

6.Dej, Bože, ať umíme přát všem lidem kolem nás

tu sílu, kterou mít a znát nás naučil tvůj hlas.

7.Hlas, který přišel na zemi a zazněl na kříži,

hlas, k němuž všechno stvoření nevědouc vyhlíží.

8.Krásná je modrá obloha, je zázrak pod ní žít.

písněmi ten dar od Boha můžeme vyjádřit.