Píseň EZ 645 - Ačkoli podstatou rovný byl Bohu

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ačkoli podstatou rovný byl Bohu
Biblický text (citát, či parafráze): Fp 2,6-11

O písni

1. Ačkoli podstatou rovný byl Bohu, slávy se úplně, bez výhrad vzdal. Sám sebe ponížil v podobě sluhy, z nezměrné lásky se člověkem stal.

2. Poslušně na sebe vzal trpký úděl, podstoupil místo nás potupný kříž, opuštěn Otcem a přáteli svými. Kdo a kdy dokázal sklonit se níž.

3. Proto ho nade vše povýšil Otec, slavné a veliké jméno mu dal, aby svá kolena před tímto jménem v pokoře skláněli chuďas i král.

4. Kořte se před Bohem, nebe i země! Ať mocný chvalozpěv zní ze všech stran a k Boží oslavě ať každý jazyk radostně vyznává: Kristus je Pán!