Bible kralická - Fp 2,6-11

Fp 2,6 Kterýž jsa v způsobu Božím, nepoložil sobě toho za loupež rovný býti Bohu,
Fp 2,7 Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka přijav, podobný lidem učiněn.
Fp 2,8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný jsa učiněn až do smrti, a to do smrti kříže.
Fp 2,9 Protož i Bůh povýšil ho nade vše a dal jemu jméno, kteréž jest nad každé jméno,
Fp 2,10 Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí,
Fp 2,11 A každý jazyk aby vyznával, že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce.