Píseň EZ 550 - Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti
Stejný nápěv jako: EZ 264, EZ 284, EZ 485
Biblický text (citát, či parafráze): Ř 8,32

O písni

1/ Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti, pročež k nebes výšinám hleďme s důvěrností, odkud pomoc přichází nám vždy v pravé době, tam, kde duše nachází nové síly v mdlobě.

2/ Potud není zkrácena ruka Hospodina, a když z lásky k spasení dal nám svého Syna, kterak s ním by neměl nám, čeho třeba, dáti? K nám co Otec laskavý k dítkám svým se znáti?

3/ Pomáhal nám Hospodin, pomůže i dále, pročež v něj jen skládejme doufání své stále! Ví Pán, čeho potřebí, dřív než my oč lkáme, a že rád nám pomáhá, z jeho slova známe.


Přílohy