Píseň EZ 443 - Přijď, Králi věčný náš

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Přijď, Králi věčný náš
Biblický text (citát, či parafráze): 2 Te 3,1

O písni

1. Přijď, Králi věčný náš, / jenž vše své moci máš, / a žehnej nám! / Uč nás dle pravdy cest / ti oběť chvály nést, / a jak ti libé jest, / v nás kraluj sám!

2. Přijď, Slovo věčné ty, / a moc své dobroty / zjev lidem všem, / ať všemu stvoření / tvé vzkazy mocně zní / a všechna ke tvé žni / se chystá zem!

3. Přijď, Duchu milosti, / a mocí z výsosti / nás přioděj; / jenž moc máš smrti sen / změniti v slávy den, / ó, vzbuď v nás život ten / a siliž jej!

4. Ó, Bože veliký, / od věků na věky / je sláva tvá; / dej, bychom s anděly / ve věčnou neděli / ti mocně zapěli: / Halelujah!