Bible kralická - 2Te 3,1

2Te 3,1 Dále pak, bratří, modlte se za nás, aby slovo Páně rozmáhalo se a slaveno bylo, jako i u vás,