Píseň EZ 432 - Bože, vylej požehnání

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Bože, vylej požehnání
Stejný nápěv jako: EZ 42, EZ 370, EZ 375, EZ 448, EZ 487

O písni

1. Bože, vylej požehnání / na nás všechny z výsosti, / dej, ať ctíme přikázání / slova tvého s radostí. / Apoštolské učení / jest nám dáno k spasení / bychom Krista, vůdce znali, hlasu jeho poslouchali.

2. Zvlášť pak propůjč požehnání / tomu, jenž dnes zřízen jest, / by tvé vůle zvěstování / ctil víc než svou vlastní čest; / dej mu srdce ochotné, / aby plnil sliby ctné, / na těle i duši jeho / posvěť předsevzetí všeho.

3. Jestli jaké pokušení / život jeho zkormoutí, / sešli z nebe posilnění, / nedopusť mu klesnouti, / ctnosti z víry prospěch dej, / božskou moc v něm dokonej, / by tak dílo kazatele / konal pobožně a směle.

4. Všechněm věrným kazatelům / přej své božské milosti, / žehnej pravdy učitelům, / aby s stálou věrností / vůli tvou vždy hlásali, / ke Kristu lid volali, / po zdejší pak smrtelnosti / ať se skvějí na věčnosti.