Píseň EZ 375 - Rozsvěť záři světla svého

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Rozsvěť záři světla svého
Stejný nápěv jako: EZ 42, EZ 370, EZ 432, EZ 448, EZ 487

O písni

1. Rozsvět září světla svého ve mně, Pane Ježíši, ať se zproštěn strachu zlého, duch můj v tobě utiší; zapudiž svou jasností ze mne všechny temnosti, ať u víře srdcem pravým před trůn milosti se stavím.

2. Ať procitna z hříchu noci, novým životem se skvím a v tvé silné božské moci nad žádostmi vítězím; v pokoji svém, Pane můj, srdce mé vždy ustavuj, ať má ústa v každém čase čest tvou množí v zvučném hlase.

3. Pokušení hrozné valy skličují mne odevšad, ty však, mocný nebes Králi, buď má skrýš a pevný hrad; blesk tvé božské jasnoty rozptyl všechny mrákoty, ať vychvácen jsa z propasti chvátám k břehu věčné vlasti.

4. Dej, ať nic mě v světě celém od tebe neodloučí, tobě jen ať duše s tělem věrně se vždy poroučí; za sebou, ó Jezu můj, ducha mého pozdvihuj, ať po pouti nebezpečné bydlení mám s tebou věčné.