FAQ: Stránky na Evangnetu

Otázky a odpovědi > Stránky na Evangnetu

Jak umístit stránky na server?

Stránky na server lze umístit pomocí protokolu SSH/SFTP. Přístup je třeba nastavit takto:
  • server: scp.evangnet.cz nebo 'vase_registrovana_domena'.evangnet.cz.
  • protokol: SFTP
  • port: 22

Uživatelé Unixových systémů mají již potřebné nástroje v rámci základní instalace, pro uživatele operačních systémů Windows jsou k dispozici dva programy:
  • WINSCP
  • Total Commander se speciálním SFTP pluginem - nastavení

WINSCP naleznete na stránkách http://winscp.net/eng/docs/lang:cs. Jeho používání je velmi podobné používání FTP klientů.
Total Commander naleznete na stránkách http://www.totalcommander.cz. Funkci pro přenos souborů na server je nutno doinstalovat. K dispozici je plugin zajišťující komfortní práci: naleznete jej na stránkách http://developer.berlios.de/projects/sftp4tc/.
Starší verze WinScp ani pluginu pro Total Commander nefungují. Pokud máte problém s uploadem stránek, aktualizujte si svoji instalaci těchto nástrojů. Upozorňujeme na skutečnost, že přístup ke stránkám na Evangnetu je omezen na protokol SFTP, starší SCP nefunguje! U některých klientů (konkrétně WinSCP) je tento protokol nutné explicitně nastavit:
Na obrázku je WinSCP v. 4.1 beta, nejstarší verze WinSCP, která podporuje nynější šifrování použité na Evangnetu. Se staršími verzemi se již nepřipojíte. Snímek byl pořízen ve Windows 10.

Jaky je fingerprint SFTP serveru?

ea:b2:8c:84:b9:4e:58:52:b4:20:a8:ff:a0:32:75:e8

Kolik místa je k dispozici pro prezentace sborů a organizací na Evangnetu?

Pro prezentace i elektronickou poštu Evangnet poskytuje dostatek místa:
  • 2 GB pro elektronickou poštu
  • 1 GB pro prezentaci.

Pokud by bylo potřeba z vážného důvodu umístit na Evangnetu prezentaci rozsáhlejší, je to možno projednat se správci.

Jaké kódové stránky Evangnet podporuje?

Server, na kterém je umístěn Evangnet, je kódován v iso-8859-2. Je samozřejmě možné umístit stránky i v kódování jiném. Potom ale informace o zvolemém kódování musí být uvedena v souboru .htaccess. Ten musí být ve vašem domácím adresáři xxx.evangnet.cz
Pokud tedy nemáte vaše stránky v kódování iso-8859-2 musíte mít informaci o jiném kódování (obvykle windows-1250) v tomto souboru. Pokud stránky překódujete do iso-8859-2, soubor .htaccess jednoduše smažte.
Příkladný obsah souboru .htaccess, pokud jsou vaše stránky v kódové stránce windonws-1250:
<Files *>
AddDefaultCharset windows-1250
php_value default_charset "windows-1250"
</Files>

Mohu na svoji stránku umístit odkaz na Evangnet?

Budeme potěšeni, když se odkazy na Evangnet objeví na vašich osobních stránkách. Je dostatečné odkázat jen textově na http://www.evangnet.cz. Pokud byste chtěli na svoje stránky umístit naše logo zde jsou k dispozici dvě velikosti. (můžete na ně odkazat i linkem, pro případ, že by se v budoucnosti logo měnilo…
<img src="http://www.evangnet.cz/images/evangnetlogo.gif"
alt="evangnet--logo">
nebo:
<img src="http://www.evangnet.cz/images/evangnetlogomale.gif"
alt="evangnet--logo">

Otázky a odpovědi (sekce)

Stránky na Evangnetu (článek)

Navigace