Nápověda: Nastavení SFTP Pluginu Total Commanderu pro zabezpečený přístup na server Evangnet

SFTP Plugin Total Commanderu pro zabezpečený přístup na server Evangnetu za účelem aktualizace webových stránek
Total Commander
Total Commander (http://cs.wikipedia.org/wiki/Total_Commander) je v současné době nejpopulárnější komerční správce souborů pro operační systém Microsoft Windows. Prostředí i ovládání vychází z původních dosovských manažerů pro správu souborů, jako byl Norton Commander nebo v českém prostředí M602. Program lze stáhnout z internetu z adresy http://www.ghisler.com/download.htm. Po nainstalování je program plně lokalizován do češtiny. Je šířen v licenci Shareware (http://cs.wikipedia.org/wiki/Shareware) s 30denní funkčně neomezenou zkušební lhůtou. Zaregistrování stojí pro jednoho uživatele cca 900 Kč (Aktuální ceník: http://www.jimaz.cz/registrace/cenik.php).
Instalace pod MS Windows probíhá standardně. V Linuxu je možné Total Commander úspěšně "emulovat" v aplikačním prostředí Wine (http://cs.wikipedia.org/wiki/Wine).
SFTP Plugin Total Commanderu
Secure File Transfer Protocol (http://cs.wikipedia.org/wiki/SSH_file_transfer_protocol), tj. protokol pro zabezpečený přenos souborů, se užívá pro přemístění vytvořených webových stránek na (vzdálený) server Evangnet.cz. Jde o speciálně zašifrované propojení (místního) počítače, na němž si stránky naprogramujeme, a naší prezentaci přiděleného prostoru na serveru. S využitím pluginu (doplňku, rozšíření) správce souborů Total Commandera je přemisťování stránek na vzdálený server mimořádně pohodlné. Plugin totiž umožní otevření přiděleného prostoru na vzdáleném serveru jako zvláštní složky v jednom z panelů Total Commanderu. Kopírování souborů na vzdálený server se pak neliší od běžné práce se složkami a soubory, zejména lze využít běžné kopírování mezi levým a pravým panelem.
Jak SFTP Plugin Total Commanderu nainstalovat a používat
1) SFTP plugin je třeba stáhnout zvlášť a nainstalovat jej do Total Commanderu. Pro účely stránek Evangnetu se osvědčil volně šiřitelný SFTP Plugin přímo z dílny tvůrce Total Commanderu Christiana Ghislera. (Zatím sice nejde o plně stabilní verzi, ale jen testovací "beta" verzi, což ovšem nijak nevadí.) Stažení pluginu je možné z webového fóra na adrese: http://ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=19994. Ke stažení zazipovaného pluginu dojde přechodem na odkaz "SFTP Plugin 0.97 beta". (Červeně zvýrazněno ve vyobrazení níže.)
2) Při pokusu o otevření zazipovaného archivu (stiskem klávesy Enter v Total Commanderu) se objeví dialog nabízející instalaci pluginu:
Vybereme-li "Ano", instalátor si ještě nechá potvrdit instalační cestu:
Po úspěšné instalaci se objeví okno se seznamem nainstalovaných pluginů/doplňků, které může vypadat např. takto:
Důležité je v dalším postupu přesně nalistovat složku, jejíž řádek je v obrázku výše modře zabarven (zde C:Program FilesTotalcmdpluginswfxsftpplug).
3) Ke správné funkčnosti plugin využívá dynamickou knihovnu "libssha2.dll". Bez ní nebude plugin fungovat. Je třeba ji stáhnout zvlášť a do výše uvedené složky soubor manuálně nahrát. K souboru nás dovede zeleně zvýrazněný odkaz na stránce pluginu (vyobrazení u kroku 1 - výše). Přejdeme na jinou webovou stránku, jejíž horní část vypadá přibližně takto:
4) Stránku je třeba posunout dolů až k tabulce nadepsané "Win32 - Generic", instalujeme-li plugin např. do Windows XP s 32bitovou architekturou. Z ní vybereme soubor pro Windows naší verze (v našem příkladu červeně zvýrazněn soubor vhodný pro Windows XP 32bit) a typ libcurl SSL (viz níže).
5) Zazipovaný archiv rozbalíme do libovolné složky a následně překopírujeme do výše použité cesty (C:Program FilesTotalcmdpluginswfxsftpplug) soubory: libeay32.dll a libssh2.dll z podsložky bin.
6a) Nyní můžeme přistoupit k nastavení přístupu ke vzdálenému serveru. K pluginu se dostaneme v Total Commanderu otevřením tlačítka Místa v síti v záhlaví vybraného panelu:
6b) Pokud nepoužíváme v Total Commanderu Lištu s disky, k Místům v síti se dostaneme přes Rozevírací seznam disků v záhlaví vybraného panelu:
6c) Pokud nepoužíváme v Total Commanderu Lištu s disky ani Rozevírací seznam disků, k Místům v síti se dostaneme klepnutím na malou šipku dolů v záhlaví vybraného panelu:
7) Po nainstalování pluginu se v Místech v síti objeví i řádek "Secure FTP". Ten otevřeme (poklepáním myší nebo stiskem klávesy Enter).
8) Nyní stiskneme pro založení nového přístupového místa na vzdáleném serveru klávesu F7.
9) V dialogovém okně (viz obrázek) vyplníme jméno tohoto místa (v našem příkladě zvoleno jméno "Evangnet") a potvrdíme OK.
10) Dostáváme se k dialogu do nějž je nutné zadat údaje o vzdáleném místě na serveru Evangnet. V případě pozdější potřeby něco přenastavit lze dialog opět vyvolat stiskem kombinace Alt+Enter, nebo volbou Vlastnosti v kontextové nabídce pod pravým tlačítkem myši.
11) Dialog vyplníme podle vzoru (níže). Do kolonky "Connect to:" vepíšeme nejen adresu vzdáleného serveru, ale pro snazší orientaci i cestu strukturu složek do naší základní složky webu, kde se standardně umisťuje titulní stránka naší prezentace, obvykle nazvaná index.htm(l). Stačí přes schránku vložit (samozřejmě bez uvozovek) tento řetězec: "scp.evangnet.cz/home/eusers/'userid'/'domena'.evangnet.cz". Za řetězec 'userid' je třeba doplnit naše uživatelské jméno přidělené při registraci (bez uvozovek), řetězec 'domena' je třeba nahradit námi registrovanou doménou (například horni-cermna) psanou opět bez jednoduchých uvozovek. V celé kolonce nesmí být mezery.
12) Do kolonky "User name:" vepíšeme opět své "'userid'" (i nyní bez uvozovek). Kolonku hesla "Password:" vyplňovat nemusíme, pokud nechceme, aby si Total Commander přístupové heslo ke stránkám pamatoval a v budoucnu se nás na něj při každém připojení už neptal. Uložení hesla není zrovna nejbezpečnější postup. Pozor, heslo pro SFTP přístup se liší od hesla k přístupu do emailové schránky! Dialog potvrdíme OK.
13) V aktivním panelu se objevil nový řádek s námi zvoleným názvem (zde Evangnet), který nám umožní po poklepání myší, nebo stisku Enter připojit do aktivního panelu vzdálený server.
13a) Pokud jsme v kroku 12) nevyplnili heslo, vyskočí při každém připojení dialogové okno pro vyplnění hesla, podobné jako to níže, jen v místě červeného obdélníku bude napsáno "'userid'@scp.evangnet.cz". Pozor, heslo pro SFTP přístup se liší od hesla k přístupu do emailové schránky!
14) Mezi lištou disků a tlačítkovou lištou se po připojení ke vzdálenému serveru objevil řádek indikující stav FTP připojení. Uprostřed něj se nachází tlačítko "Odpojení", jehož stiskem se spojení se vzdáleným serverem ukončuje (po úspěšném nahrání stránek). V pravé části vypisuje počítač technické záznamy ohledně připojení. V aktivním panelu (na našem obrázku v pravém) se zobrazí obsah vzdálené složky, kam můžeme své webové stránky nahrát.
Autor: Mirek Soukup

Nápověda (sekce)

Nastavení SFTP Pluginu Total Commanderu pro zabezpečený přístup na server Evangnet (článek)

Navigace