Bible kralická - Zj 18,24

Zj 18,24 Ale v něm nalezena jest krev proroků a svatých i všech zmordovaných na zemi.