Bible kralická - Žd 7,18

Žd 7,18 Stalo se zajisté složení onoho předešlého přikázaní, protože bylo mdlé a neužitečné.