Bible kralická - Ž 129,5

Ž 129,5 Zahanbeni a zpět obráceni budou všickni, kteříž nenávidí Siona.