Bible kralická - Ž 120,5

Ž 120,5 Běda mně, že pohostinu býti musím v Mešech, a přebývati v saláších Cedarských.