Bible kralická - Sd 1,2

Sd 1,2 Jimž řekl Hospodin: Juda nechť táhne, aj, dal jsem tu zemi v ruku jeho.