Bible kralická - Ř 9,3

Ř 9,3 Nebo žádal bych já sám zavrženým býti od Krista místo bratří svých, totiž příbuzných svých podle těla.