Bible kralická - Ř 2,9-11

Ř 2,9 Trápením a úzkostí, a to každé duši člověka činícího zlé, i Žida předně, a též i Řeka.
Ř 2,10 Ale slávu a čest a pokoj každému, kdož činí dobré, i Židu předně, a též i Řeku.
Ř 2,11 Neboť není přijímání osob u Boha.