Bible kralická - Ř 14,23

Ř 14,23 Ale kdož pak rozpakuje se, kdyby jedl, odsouzen jest, nebo ne z víry . A cožkoli není z víry, hřích jest.