Bible kralická - Mt 7,1n

Mt 7,1 Nesuďtež, abyste nebyli souzeni.
Mt 7,2 Nebo jakým soudem soudíte, takovýmž budete souzeni, a jakouž měrou měříte, takovouž bude vám zase odměřeno.