Bible kralická - Mt 23,9

Mt 23,9 A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž jest v nebesích.