Bible kralická - J 5,22

J 5,22 Aniž zajisté Otec soudí koho, ale všecken soud dal Synu,