Bible kralická - Iz 21,13

Iz 21,13 Břímě na Arabii. Po lesích v Arabii nocleh mívati budete, ó pocestní Dedanských.