Bible kralická - Gn 3,4n

Gn 3,4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
Gn 3,5 Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.