Bible kralická - Gn 15,16

Gn 15,16 A čtvrté pokolení sem se navrátí; nebť ještě není doplněna nepravost Amorejských.