Bible kralická - Ef 5,22

Ef 5,22 Ženy mužům svým poddány buďte jako Pánu.