Bible kralická - Zj 20,2

Zj 20,2 I chopil draka, hada toho starého, jenž jest ďábel a satan, i svázal jej za tisíc let.