Bible kralická - Za 14,5

Za 14,5 I budete utíkati před údolím hor; nebo dosáhne údolí hor k Azal. Budete, pravím, utíkati, jako jste utíkali před země třesením za dnů Uziáše krále Judského, když přijde Hospodin Bůh můj, a všickni svatí s ním.