Bible kralická - Př 9,1.2

Př 9,1 Moudrost vystavěla dům svůj, vytesavši sloupů svých sedm.
Př 9,2 Zbila dobytek svůj, smísila víno své, stůl také svůj připravila.