Bible kralická - Př 20,27

Př 20,27 Duše člověka jest svíce Hospodinova, kteráž zpytuje všecky vnitřnosti srdečné.