Bible kralická - Př 20,22

Př 20,22 Neříkej: Odplatím se zlým; očekávej na Hospodina, a vysvobodí tě.