Bible kralická - Mt 7,9n

Mt 7,9 Nebo který z vás jest člověk, kteréhož kdyby prosil syn jeho za chléb, zdali kamene podá jemu?
Mt 7,10 A prosil-li by za rybu, zdali hada podá jemu?