Bible kralická - Mt 6,21

Mt 6,21 Nebo kdežť jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše.