Bible kralická - Mt 26,67

Mt 26,67 Tedy plili na tvář jeho a pohlavkovali jej; jiní pak hůlkami jej bili,