Bible kralická - Mt 2,13.14

Mt 2,13 Když pak oni odjeli, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a utec do Egypta, a buď tam, dokavadž nepovím tobě; neboť bude Herodes hledati dítě, aby je zahubil.
Mt 2,14 Kterýžto vstav hned v noci, vzal dítě i matku jeho, a odšel do Egypta.