Bible kralická - Mt 12,38

Mt 12,38 Tehdy odpověděli někteří z zákoníků a farizeů, řkouce: Mistře, chceme od tebe znamení viděti.