Bible kralická - Mt 12,30

Mt 12,30 Kdož není se mnou, proti mně jest; a kdo neshromažďuje se mnou, rozptylujeť.