Bible kralická - Mt 10,38

Mt 10,38 A kdož nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníť mne hoden.