Bible kralická - Mk 7,16

Mk 7,16 Má-li kdo uši k slyšení, slyš.