Bible kralická - Mk 6,1

Mk 6,1 I vyšel odtud a přišel do vlasti své, a šli za ním učedlníci jeho.