Bible kralická - Mk 4,30.31

Mk 4,30 I řekl opět: K čemu připodobníme království Boží? Aneb kterému podobenství je přirovnáme?
Mk 4,31 Jest jako zrno horčičné, kteréžto, když vsáto bývá v zemi, menší jest ze všech semen, kteráž jsou na zemi.