Bible kralická - L 8,11

L 8,11 Jestiť pak podobenství toto: Símě jest slovo Boží.