Bible kralická - L 6,30

L 6,30 Každému pak prosícímu tebe dej, a od toho, jenž béře tvé věci, zase nežádej.